CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

Chia Sẻ Cấu Trúc Đề Thi IELTS

IELTS là một trong những kỳ thi trắc nghiệm tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, mở ra cơ hội học tập và làm việc tại Úc, Mỹ, Canada, New Zealand và nhiều nơi khác trên toàn thế giới.

IELTS là kỳ thi về bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Bạn sẽ thi từng kỹ năng Nghe, Đọc và Viết vào cùng một ngày theo thứ tự và không có thời gian nghỉ giữa các môn thi.

Tùy theo trung tâm mà bạn dự thi, việc thi môn Nói có thể diễn ra vào cùng ngày với ba môn kia hoặc được tổ chức trước hoặc sau ngày thi đó.

CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

1. Có 2 hình thức thi

 IELTS Học Thuật (IELTS Academic)

Thích hợp cho tất cả những ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh, thi lấy bằng IELTS để apply vào các trường đại học, cao đằng, viện nghiên cứu,… hoặc dùng trong trường hợp làm việc hay mục đích nhập cư.

IELTS Tổng quát (IELTS General)

Phù hợp cho những ai muốn thi để xin việc, định cư, làm việc và sinh sống tại môi trường quốc tế, những quốc gia nói tiếng Anh.

Các tổ chức có quy định riêng về loại hình thí sinh cần thi. Thí sinh nên liên hệ với tổ chức nơi mình nộp hồ sơ để biết rõ về các quy định.

2. Cấu trúc đề thi IELTS

Đề thi Ielts gồm 4 phần: 

Nghe – IELTS Listening Test: 30 phút

Đọc – IELTS Reading Test: 60 phút

Viết – IELTS Writing Test: 60 phút

Nói – IELTS Speaking Test: 11-15 phút.

Hai hình thức thi IELTS Academic và IELTS General (Học thuật và Tổng quát) đều bao gồm bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói, nhưng vì có hai hình thức thi IELTS khác nhau nên sẽ có sự khác biệt giữa hai hình thức thi này.

Dạng cấu trúc bài thi Academic và General Training sẽ có phần thi Nghe và Nói tương tự nhau phần Đọc và Viết sẽ khác nhau ở một vài phần.

CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

3. Chi tiết từng kỹ năng

Nghe – IELTS Listening

(Thời gian: 30 phút + 10 phút ghi đáp án lên answer sheet)

 • Số câu hỏi: 40 câu. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm —> điểm tối đa là 40 điểm. 

Cấu trúc bài thi Ielts Listening

IELTS Listening có 4 phần nhỏ, mỗi phần tương ứng với 1 audio để nghe:

 • Phần 1: Một đoạn hội thoiaj giữa 2 người về một chủ đề hàng ngày, ví dụ như một cuộc hội thoại thuê nhà
 • Phần 2: một đoạn độc thoại về một chủ đề xã hội hàng ngày, chẳng hạn như bài nói về tiện ích của phương tiện công cộng
 • Phần 3: một đoạn hội thoại của nhiều người (2-4 người) về các chủ đề khác nhau như giáo dục, đào tạo.
 • Phần 4: một đoạn độc thoại về một chủ đề học thuật, ví dụ như một bài giảng đại học.

Các giọng đọc trong các phần audio sẽ không cố định, có thể có nhiều giọng đọc của người bản xứ ở các quốc gia khác nhau: Giọng Anh Anh, giọng Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Canada, Anh Ấn,.. Và các audio chỉ được phát một lần duy nhất.

Phần thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp sự trình bày các ý kiến.Thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát.

Các dạng câu hỏi trong IELTS Listening

Có 3 dạng phổ biến:

 • Multiple choice (trắc nghiệm) – Chọn câu trả lời đúng nhất trong các lựa chọn
 • Matching (Nối) Bài nghe sẽ cho một danh sách dưới dạng Text, bản điì hoặc sơ đồ được đánh kí hiệu trong đó. Nhiệm vụ của thí sinh là nghe và kết nối đúng mỗi các item có nội dung đúng lại với nhau nằm trong danh sách câu hỏi.
 • Text completion ( Điền từ vào chỗ trống) : Người nghe sẽ nghe và điền một hoặc cụm từ (không quá ba từ) theo như yêu cầu của đề bài vào chỗ trống được cho.

CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

Đọc – IELTS Reading

(Thời gian: 60 phút đã bao gồm thời gian điền đáp án vào answer sheet)

 • Phần thi Reading có 40 câu —-> mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, điểm tối đa là 40 điểm

Bài thi IELTS Reading sẽ có sự khác nhau giữa IELTS Academic và IELTS Gểnal Training 

Phần thi môn Đọc gồm có 40 câu hỏi. Một vài loại câu hỏi được sử dụng để kiểm tra kỹ năng đọc. Các kỹ năng này bao gồm đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ, và nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.

IELTS Reading Academic

Hình thức Học thuật bao gồm ba đoạn văn dài từ miêu tả và tả thực đến sự rời rạc và phân tích.

 Các đoạn văn có thể được viết theo nhiều phong  cách khác nhau: kể chuyện, miêu tả, tranh luận,… và thường được trsich từ journals, sách, tạp chí và các bài báo. 

CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

Các dạng câu hỏi phổ biến ở IELTS Reading Academic

 • Multiple choice (trắc nghiệm) – Chọn câu trả lời đúng nhất trongc ác lựa chọn
 • Identifying ìnormation, writer’s views, claim ( xác định thông tin, quan điểm, luận điểm của tác giả). Người làm sẽ xác định các thông tin được đưa ra là Đúng (True), Sai (False) hay không được đề cập (Not Given), Yes or No
 • Matching (Kết nối) Đọc và kết nối những thông tin, tiêu đề, tính năng, kết thúc câu,… phù hợp với nhau
 • Text completion (Điền từ vào chỗ trống) điền một hay nhiều từ vào chỗ trống theo yêu cầu của đề bài sao cho đúng với thông tin trong bài đưa ra

IELTS General Training Reading

Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh

Cấu trúc chung của IELTS General Training Reading – 3 phần

Phần 1: Có nhiều đoạn văn ngắn liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh cơ bản trong cuộc sống

Phần 2: hai đoạn văn về đề tài công việc

Phần 3: có 1 đoạn văn dài với những cấu trúc phức tạp, đề tài thường về các nội dung mô tả hay hướng dẫn

Các dạng câu hỏi của IELTS General Training Reading tương tự với các câu hỏi IELTS Academic Reading

Viết – IELTS Writing

(Thời gian: 60 phút Cho cả IELTS Academic và IELTS General Traing)

Gồm có 2 bài : Task 1 và Task 2

Task 1: 

 • Chiếm ⅓ tổng số điểm của bài thi IELTS Writing

Task 2:

 •  Chiếm ⅔ tổng số điểm của bài thi IELTS General Training

Các bạn có thể dựa vào số điểm của từng Task để chia thời gian làm bài hợp lí nhất, để có thể đạt được số điểm tuyệt đối.

CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

Viết – hình thức Học thuật

Phần thi môn Viết Học thuật bao gồm hai phần. Các chủ đề môn viết là mối quan tâm chung về và thích hợp với mọi người vào học đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

Task 1

Bạn sẽ được đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình. Có thể đượcyêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả những ý chính có trong hình

 • Số từ tối thiểu: 150 từ 

Sẽ bị trừ điểm nếu viết ít hơn 150 từ, viết nhiều hơn sẽ không bị trừ điểm

 • Văn phong: Học thuật hoặc semi-foral/neutral

Task 2

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề theo những khía cạnh được yêu cầu

 • Số từ tối thiểu : 250 từ

Sẽ bị trừ điểm nếu viết ít hơn 250 từ và không bị trừ điểm nếu viết nhiều hơn

 • Văn phong: Học thuật, semi-formal/neutral

Viết – hình thức Tổng quát

Phần thi môn Viết Tổng quát bao gồm hai phần được căn cứ vào các chủ đề được quan tâm chung.

Task 1:

Bạn sẽ được giới thiệu một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư trả lời cho tình huống đó. Ví dụ bạn viết một lá thư cho chủ nhà để nói với chủ nhà của bạn những vấn đề về các thiết bị trong nhà bị hư hỏng

 • Số từ: 150 từ

Sẽ bị trừ điểm nếu viết ít hơn 250 từ và không bị trừ điểm nếu viết nhiều hơn

 • Văn phong: Informal, semi-formal hoặc formal tùy theo đối tượng nhận thưu mà thí sinh chọn văn phong phù hợp

Phần 2

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận phải hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Đề bài cũng sẽ chỉ rõ thí sinh cách thảo luận vấn đề này như trình bày một giải pháp, đưa ra ý kiến hay đánh giá bằng chứng, ý tưởng

 • Số từ tối thiểu : 250 từ

Sẽ bị trừ điểm nếu viết ít hơn 250 từ và không bị trừ điểm nếu viết nhiều hơn

 • Văn phong: Semi-formal/neutral.

Nói – IELTS Speaking

(Thời gian: tầm 15 phút)

Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.

Bài thi IELTS Speaking của cả hai hình thức thi IELTS Academic và IELTS General Traing đều giống nhau

Phần thi sẽ diễn ra trực tiếp 1-1 với một người giảm khảo

CHIA SẺ CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS 

Bài thi Speaking có 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu và phỏng vấn (4-5 phút)

Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân như tên, danh tính thí sinh. Sau đó giám khảo sẽ hỏi một số câu hỏi quen thuộc như ài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. 

Phần 2: Trình bày về một chủ đề được cho (3-4 phút)

Bạn sẽ được trao một mẫu giấy và yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. 

Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi. Thí sinh được cấp một cây bút chì và giấy để ghi chú những ý mình muốn nói

Phần 3: Thảo luận (4-5 phút)

Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. 

Phần thi môn Nói được tiến hành theo cách không cho phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.

Tổng kết: 

Trên đây là cấu trúc đề thi IELTS, chúc bạn ôn thi tốt và đạt được số điểm tốt nhất