Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

GPA là gì? Bạn nghe rất nhiều về thuật ngữ GPA và thắc mắc GPA là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn học sinh, sinh viên? Cách tính điểm GPA như thế nào? GPA có vai trò như thế nào trong việc xin học bổng du học?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về GPA

GPA là gì?

Điểm GPA (Chứng chỉ GPA – Grade Point Average) là điểm trung bình tích lũy của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập. Đây được xem là một chỉ số đánh giá kết quả học tập theo hệ thống giáo dục Mỹ. Thông qua điểm GPA, nhà trường sẽ có cái nhìn tổng quan về trình độ học thuật cũng như mức độ cố gắng, nỗ lực trong học tập.

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

Điểm GPA Việt Nam có thể hiểu là điểm trung bình của một học kỳ/ năm học/ khóa học.

Một số thuật ngữ về điểm GPA

 • Weighted GPA: Là điểm GPA có trọng số, được tính theo độ khó của khóa học (thường được tính theo thang điểm 0 – 5.0)
Grade

 

 (xếp hạng)

Regular 

 

(lớp cơ bản)

Honors 

 

(lớp chuyên sâu)

College

 

(trình độ đại học)

A 4.00 4.50 5.00
B 3.00 3.50 4.00
C 2.00 2.50 3.00
D 1.00 1.50 2.00
F 0.00 0.50 1.00
 • GPA out of: GPA out of là một cụm từ tiếng Anh dùng để chỉ thang điểm GPA mà thường theo sau nó là một con số đại diện cho một thang điểm.

Ví dụ:

GPA out of 4, có nghĩa là điểm GPA theo hệ 4

GPA out of 10 có nghĩa là điểm GPA theo hệ 10.

 • Cumulative GPA: Cumulative GPA hay Cumulative Grade Point Average (viết tắt là CGPA) được hiểu là điểm trung bình tích lũy.

Tại một số trường ở nước ngoài họ sử dụng cả hai loại điểm là điểm GPA và điểm CGPA. Trong đó:

GPA là điểm trung bình của một học kỳ

CGPA là điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học.

Thang điểm GPA

Thang điểm GPA được hiểu đơn giản và chính xác nhất là thang điểm 4, theo hệ thống giáo dục nước Mỹ. Mỗi quốc gia có thể sử dụng một thang điểm riêng để đánh giá, phân loại học sinh/ sinh viên và có bảng quy đổi về thang điểm GPA.

Ở các quốc gia phương Tây như Mỹ, Úc, Anh,… sẽ sử dụng thang điểm chữ – letter grade (A, B, C, D, F) để đánh giá kết quả học tập của học sinh/ sinh viên. Trong đó, mỗi nước lại có thể chia nhỏ từng mức điểm thành các mức nhỏ hơn, mức A được chia thành A+, A, A-,…

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

Hệ thống thang điểm GPA ở Việt Nam

Hiện nay, hệ thống giáo dục Việt Nam sử dụng 3 thang điểm là thang điểm 10, thang điểm chữ và thang điểm 4. Cụ thể như sau:

Thang điểm 10

Thang điểm 10 thường được dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp/ cao đẳng/ đại học áp dụng phương pháp đào tạo theo niên chế.

Phân loại học sinh

Đánh giá kết quả học lực theo học kỳ và cả năm học được tính như sau:

Giỏi: Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau

 • Điểm trung bình GPA các môn học tối thiểu là 8,0
 • Học sinh trường chuyên có điểm trung bình môn chuyên tối thiểu là 8,0; học sinh trường không chuyên có điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn tối thiểu là 8.0
 • Điểm trung bình mỗi môn còn lại từ 6.5 trở lên

Khá: Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau

 • Điểm trung bình các môn học tối thiểu là 6.5
 • Học sinh trường chuyên có điểm trung bình môn chuyên tối thiểu là 6,5; học sinh trường không chuyên có điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn tối thiểu là 6.5
 • Điểm trung bình mỗi môn còn lại từ 5.0 trở lên

Trung bình: Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau

 • Điểm trung bình các môn học tối thiểu là 5.0
 • Học sinh trường chuyên có điểm trung bình môn chuyên tối thiểu là 5,0; học sinh trường không chuyên có điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn tối thiểu là 5,0
 • Điểm trung bình mỗi môn còn lại từ 3.5 trở lên

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

Yếu: Điểm GPA các môn học tối thiểu là 3.5 và tất cả các môn học đều có điểm trung bình mỗi môn trên 2.0.

Kém: Các trường hợp còn lại.

Phân loại sinh viên

Đánh giá kết quả học tập của học kì, năm học và khóa học theo điểm trung bình chung các học phần:

 • Xuất sắc: 9 – 10
 • Giỏi: 8 – <9
 • Khá: 7 – <8
 • Trung bình khá: 6 – <7
 • Trung bình: 5 – <6
 • Yếu: 4 – <5 (không đạt)
 • Kém: Dưới 4 (không đạt)

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

Thang điểm chữ

Thang điểm chữ được dùng để đánh giá, phân loại kết quả học tập từng học phần/ môn học của sinh viên bậc cao đẳng, đại học áp dụng phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

 • Điểm A: loại Giỏi
 • Điểm B+: loại Khá giỏi
 • B: loại Khá
 • C+: loại Trung bình khá
 • C: loại Trung bình
 • D+: loại Trung bình yếu
 • D: loại Yếu
 • F: loại Kém (không đạt)

Thang điểm 4

Thang điểm 4 được dùng để tính điểm gpa học kỳ, năm học và điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của sinh viên bậc cao đẳng/ đại học áp dụng phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Xếp loại học lực theo học kỳ và năm học:

 • Xuất sắc: Điểm GPA từ 3.60 – 4.00
 • Giỏi: Điểm GPA từ 3.20 – 3.59
 • Khá: Điểm GPA từ 2.50 – 3.19
 • Trung bình: Điểm GPA từ 2.00 – 2.49
 • Yếu: Điểm GPA dưới 2.00

Xếp loại bằng tốt nghiệp:

 • Bằng Xuất sắc: Điểm GPA từ 3.60 – 4.00
 • Bằng Giỏi: Điểm GPA từ 3.20 – 3.59
 • Bằng Khá: Điểm GPA từ 2.50 – 3.19
 • Bằng Trung bình: Điểm GPA từ 2.00 – 2.49

Cách tính điểm GPA

Chỉ số này được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy số trung bình.

Điểm GPA được tính bằng cách chia tổng số điểm có được của các môn học trên số giờ học. Điểm được đánh dấu theo các mức (A,B,C,D,F) hay dạng số từ 0 -> 4.

Grade GPA
A 4.0
B 3.0
C 2.0
D 1.0
F 0.0

Cách tính GPA ở Việt Nam

Cách tính điểm GPA Trung Học Phổ Thông

GPA = điểm trung bình các năm3 (vì bậc THPT ở Việt Nam có 3 năm)

Ví dụ: Điểm tổng kết trong 3 năm cấp 3 của bạn lần lượt là 8.2 – 8.5 – 8.5 thì điểm GPA của bạn sẽ là:

GPA = 8.2+8.5+8.53= 8.4

Như vậy theo thang điểm 10 thì GPA của bạn là 8.4

Cách tính điểm GPA đại học

Cách tính điểm GPA đó là cộng các điểm trung bình cộng của các môn học rồi chia để lấy điểm số trung bình. Công thức chi tiết cách tính điểm GPA là:

GPA = điểm trung bình môn * số tín chủtổng số tín chỉ

Ngoài ra điểm trung bình ở Việt Nam sẽ được tính dựa trên

 • % Điểm chuyên cần
 • % Điểm giữa kì
 • % Điểm cuối kì

Tùy từng môn học, và tùy theo cách tính điểm cua từng trường mà điểm từng thành phần sẽ được thay đổi phù hợp(10%, 20%, 70%, hoặc 10%, 30%, 60%,…)

Điểm Việt Nam Điểm chữ Điểm số
Từ 9.5 đến 10 A+ = 4.0
Từ 8.5 đến 9.4 A = 4.0
Từ 8.0 đến 8.4 B+ = 3.5
Từ 7.0 đến 7.9 B = 3.0
Từ 6.5 đến 6.9 C+ = 2.5
Từ 5.5 đến 6.4 C = 2.0
Từ 5.0 đến 5.4 D+ = 1.5
Từ 4.0 đến 4.9 D = 1.0
Dưới 4.0 F = 0

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

Một số thủ thuật săn học BỔNG ÚC

ĐẶT MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ LÊN KẾ HOẠCH DU HỌC

Thứ nhất, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ về vật chất và tinh thần, vì để “săn” các học bổng du học Úc, bạn cần đầu tư thời gian, tiền bạc.

 • Cũng như công sức để tiếp xúc, tìm kiếm các chương trình học bổng từ các nhà tài trợ.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm hoặc các anh chị đi trước, là những người có trải nghiệm thực tế sẽ giúp bạn đưa ra những lời khuyên hữu hiệu nhất

Thứ hai, khả năng nhận được học bổng du học Úc tỉ lệ thuận với khả năng học tập của bạn.

 • Bạn càng học tập tốt, càng có trình độ chuyên môn cao thì tỉ lệ nhận được học bổng từ các nhà tài trợ càng lớn.
 • Bạn sẽ phải trải qua các vòng phỏng vấn, thư xin nhận học bổng,.. vì vậy một profile tốt sẽ gây ấn tượng với các nhà tài trợ và các trưởng đại học.

Vì thế hãy rèn luyện bản thân thật tốt để nâng cao cơ hội thành công trong các công cuộc “săn” học bổng du học. Cần đặt mục tiêu cụ thể và lên kế hoạch rõ ràng.

Điểm GPA là gì? Một số thủ thuật săn học bổng Úc

THEO DÕI THÔNG TIN TỪ CÁC TỔ CHỨC CẤP HỌC BỔNG DU HỌC ÚC

Để tiện tham khảo khi cần tìm học bổng du học Úc cũng như để bạn lựa chọn bước đi tương lai của mình dễ dàng hơn. Và để không bỏ lỡ những cơ hội may mắn đến với mình, bạn nên theo dõi thông tin từ các tổ chức cấp học bổng uy tín. Dưới đây là một số trang thông tin và các trường đại học Úc nổi tiếng bạn có thể cập nhật thông tin trực tiếp thường xuyên để có thể tìm được cho mình học bổng ưng ý.

Các trang thông tin bạn có thể tìm hiểu về du học Úc:

 • Trang tin tức của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam: https://vietnam.embassy.gov.au/hnoi/study.html
 • Các chương trình học bổng từ trang web chính thức của Chính phủ Úc: https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian-education/scholarships
 • Thông tin học bổng từ Bộ giáo dục Úc Endeavour: https://endeavour.education.gov.au/endeavour
 • Thông tin học bổng từ Bộ giáo dục Úc: https://internationaleducation.gov.au/Scholarships/Pages/Scholarships-landing.aspx

Học bổng từ các trường đại học ở Úc:

 • Macquarie University International Scholarships: https://www.mq.edu.au/study/international-students/scholarships
 • The University of Sydney: https://sydney.edu.au/scholarships/international.html
 • The University of Melbourne: 

https://scholarships.unimelb.edu.au/

 • The University of Adelaide: https://www.adelaide.edu.au/scholarships/university-scholarships

Tổng kết:

Trên đây là những thông tin về GPA và một số thủ thuật săn học bổng Úc. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về GPA và cách tính điểm GPA tại Việt Nam và quy đổi sang điểm quốc tế. Hỗ trợ bạn trong việc học tập và săn học bổng. Chúc bạn sẽ đạt được điểm GPA như mong muốn và săn được học bổng Úc như ý.