AI LÀ RUDOLF STEINER?

Rudolf Steiner là một nhà khoa học, triết gia và nghệ sĩ người Áo sống từ 1861-1925. Những đóng góp  của ông không chỉ trong giáo dục, mà còn trong nhiều lĩnh vực như y học, nông nghiệp, dinh dưỡng, đổi mới xã hội, môi trường. Một trong những niềm tin của ông là nhân loại cần phải làm việc hữu cơ trong việc hợp tác với thiên nhiên, chứ không phải chống lại nó. Ông đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhiều vấn đề, như tính bền vững và cạn kiệt nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên, vốn đang được quan tâm rộng rãi hiện nay.

Nguồn gốc của GIÁO DỤC STEINER

Trong sự hỗn loạn của bài WW1 Đức (và Châu Âu) Steiner đã đặt câu hỏi về sự vô cảm của chiến tranh và sự cần thiết của các hình thức xã hội mới. Ông kết luận rằng để đáp ứng nhu cầu của tương lai, các cá nhân cần được giáo dục khác nhau. Ông đã khởi xướng việc mở trường Steiner / Waldorf đầu tiên, thông qua sự tài trợ của Emil Molt (chủ sở hữu nhà máy Waldorf – do đó sử dụng tên thay thế) vào năm 1919. Trường này dành cho con của công nhân nhà máy, là đồng giáo dục và học phí là miễn phí.

Sự phát triển của Stener

Ngày nay có hơn 1300 trường Steiner / Waldorf và 2000 trung tâm mầm non ở hơn 60 quốc gia. Các trường Steiner đáp ứng các yêu cầu chính sách của các cơ quan giáo dục đa dạng của các quốc gia tương ứng. Giáo dục Steiner được nhà nước tài trợ ở hầu hết các nước châu Âu cũng như ở Úc, New Zealand, Thụy Điển và Hà Lan. Ở Anh hiện tại cũng có bốn Học viện được nhà nước tài trợ. Đây là những nguồn tài trợ tư nhân nhưng mong muốn làm cho giáo dục của họ có sẵn cho cộng đồng càng rộng càng tốt. Một số trường học Charter Charter được tài trợ công tại Hoa Kỳ tuân theo các nguyên tắc sư phạm của Steiner.

Ở mỗi quốc gia, chương trình giảng dạy phù hợp với văn hóa và bối cảnh cụ thể, phát triển để đáp ứng với thời gian thay đổi trong một phương pháp phản ánh một bức tranh nhất quán về sự phát triển của trẻ em.

TIẾP CẬN GIÁO DỤC

Giáo dục Steiner được biết đến với việc cung cấp một cơ sở thực tế và hợp lý để làm việc với trẻ em, cho phép chúng tìm thấy sự sáng tạo của mình và trở thành những cá nhân tự do có thể tự suy nghĩ, đưa ra phán đoán và tìm ra mục đích và định hướng của riêng mình trong cuộc sống.

Cách tiếp cận giáo dục dựa trên những hiểu biết về giáo dục của Steiner, đặc biệt là những nghiên cứu liên quan đến sự phát triển của trẻ em. Chúng tạo thành một khía cạnh của cái mà Steiner gọi là ‘nhân loại học, theo nghĩa đen, wisdom trí tuệ của con người, hay’ kiến ​​thức về con người.